Sommerpakken

Situationsplan til ansøgningen

Facadetegning til ansøgningen

Fuld refusion af entrebillet -

En alternativ sommerpakke på Hestvognsmuseet

Borgmesteren i Vordingborg kommune, Mikael Smed, besluttede sig i sommeren 2019 for at forsøge, at lukke hestevognsmuseet inden det overhovedet kom i gang. Første forsøg gik ud på at kontakte vejdirektoratet, for at få dem til at pålægge museet omkostningerne til en ny trafik-svingbane til et sted mellem 2 og 4 mio.


Vejdirektoratet ville ikke være med 

Da vejdirektoratet ikke ville deltage i den åbenlyse korruption, bad Mikael Smed sin forvaltning om at afsøge nye muligheder for at stoppe museet. Næste forsøg var at gennemføre en lokalhøring uden at informere museet, i håb om at finde nogle borgere i Tjørnemarke der var imod et nyt hestevognsmuseum.

Andet forsøg mislykkedes også da der ikke var nogne indvendinger fra borgerne.

Forvaltningen besluttede derfor, og hold nu fast, at reglerne om "Kystnærhedszonen" betyder, at der skal laves en ny lokalplan for hele området fra Dronning Alexandrines bro til Stege p.gr.a et nyt museum på en tidligere skole, og hvor besøgstallet ikke kendes. Så på tredje forsøg lykkedes det fordi en lokalplan alene besluttes af rådhuset, uden nogen form for mulighed for at klage.

Alligevel kontaktede museet formanden for Plan & Teknik, Michael Larsen, for at klage over den helt åbentlyse korruption.

Desværre er formanden ordblind og ikke i stand til at læse sagens akter, så han meddelte bare, at sagsbehandlingen var i skønneste orden. Måske det var en ide, at der stilles krav om at diverse formænd for dette og hint i kommune, er i stand til at læse. Men det er selvfølgeligt dybt krænkende overfor ordblinde, men på den anden side så burde hensynet til en sagsbehandling i overensstemmelse med forvaltningsloven veje tungest. Altså hvis det var sådan at politikerne på rådhuset havde den indstilling, at det er borgerne det handler om.


Ingen ændringer, kun i anvendelsen

Museets ejendom har hidtil fungeret som en skole, og fik i 2010 lavet parkeringspladser, handicaptoilet mv. 

Museet har ikke ændret noget som helst ifm. etableringen af museet, men har alene søgt om tilladelse til  en ændret anvendelse - fra skole til museum.


Borgmesteren køber sig til tavshed for borgernes penge

Da selv et femårigt barn kan se den åbentlyse korruption, har borgmesteren følt sig tvunget til at lukke munden på lokalpressen. Dette har han behændigt gjort ved, at tilbyde "fleksibel" annoncering fra kommunen. Sålænge sagen om hestevogngsmuseet ikke bringes, og journalisterne i øvrigt skriver pænt om kommunen, så lægger kommunen annoncekronerne. For som borgmesteren siger "Kommunen skal tales op, ikke ned".


Annoncering blev ellers sparet væk

Et flertal i kommunalbestyrelsen havde ellers i 2019 besluttet, at kommunens faste annoncering skulle spares væk. Men borgmesteren åbnede for kassen igen, under visse uskrevne betingelser, og den hårdt prøvede Sydsjællands Tidende måtte bøje nakken. De havde reelt ikke noget valg, da de var holdt op med at udkomme p.gr.a. coronakrisen.


Fra Mikael til Dikael

Af hensyn til den mentale hygiejne er den korrupte borgmesters fornavn ændret til Dikael. For det er yderst sjældent, at et enkelt bogstav kan gøre hele forskellen i forståelsen af den virkelighed man befinder sig i.


Hvis Dikaels venner kommer

Dikael er jo tidligere politimand, så hans næste træk bliver jo nok at bede vennerne i korpset om hjælp til at lukke museet. Men det skal ikke komme vores gæster til skade.


Sommerpakken - Fuld refusion af entrebillet

Så hvis der pludselig står en masse politimænd og beder alle om at forlade bygningen kender du forklaringen, og du får naturligvis refunderet din entrebillet.

Dette er den helt særlige sommerpakke med 100% refusion, som kun Hestevognsmuseet kan tilbyde.


Nedenstående Links til nogle af de artikler, som Dikael og moster Elly blev sure over virker ikke længere.

Sydsjællands Tidende er overtaget af Sjællandske Nyheder, og artiklerne er ikke blevet digitaliseret. Og det bliver de nok heller ikke foreløbigt:

Modstandsforening har overtaget Lindholm-domæner: Det er en frihedskamp

https://www.sydtid.dk/modstandsforening-har-overtaget-lindholm-dom%C3%A6ner-det-er-en-frihedskamp

Politikerservice fra radikale borgere i Kalvehave...

https://www.sydtid.dk/politikerservice-fra-radikale-borgere-i-kalvehave