Ølvognene

Bryggervognene fra Carlsberg og Tuborg

Brygger J.C. Jacobsen

Carlsbergs første lagerøl fra 1883

På hestevognsmuseet er de ikoniske hestevogne fra omkring år 1900.

Da Carlsberg i 1904 bliver udnævnt til kongelig hofleverandør, introduceres en pilsnerøl. I lighed med sin forgænger, blev etiketten designet af Thorvald Bindesbøll som skabte et design der stort set har holdt sig uændret frem til i dag.

Øllen fik snart kælenavnet HOF i offentligheden.

Carlsbergs snoede skorsten.

Carlsbergs grundlægger Jacob Christian Jacobsen blev født i 1811. Da hans far dør i 1835, overtager J. C. Jacobsen hans bryggeri og driver det videre. Drevet af en stor passion for øl og interesse i naturvidenskab starter J.C. Jacobsen en livslang rejse for at forbedre kvaliteten af øl. Hans første stop er Bayern, hvor han studerer de nyeste brygge-teknikker på Gabriel Sedlmayrs zum Spaten bryggeri i München. 

Gær i hatteæsken
I sommeren 1845 vender han tilbage til Danmark med diligence. Med sig har han to beholdere med Spaten gær i en særligt fremstillet hatteæske. Han stopper løbende op under den lange rejse for at holde gæren fugtig med koldt vand.

Første bryg på Valby Bakke
Jacobsens første bryg af pilsnerøl kommer til verden i hans mors vaskefad af kobber. Han forfiner processen yderligere på bryggeriet, indtil han er tilfreds med kvaliteten. Den nye form for pilsnerøl skaber et behov for mere kølig lagerplads, og J.C. Jacobsen finder et egnet område udenfor København på Valby Bakke. Han opkalder det nye bryggeri efter sin femårige søn Carl og med inspiration fra placeringen på Valby Bakke, og det får navnet Carlsberg. Det første bryg på Carlsberg er færdig 10. november 1847.


1867, Carlsberg brænder ned

Da J.C. Jacobsen genopfører bryggeriet, benytter han lejligheden til at modernisere bryggeriet igen. Han installerer et kølesystem, som forbedrer produktkvaliteten, og det fører til et stort spring i salget. På samme tidspunkt vender J.C. Jacobsens søn Carl hjem fra en studierejse i Europa, hvor han har studeret brygge-teknikker.


Eksplosiv Vækst 

Produktion og salg af bayersk øl voksede stærkt i hovedstaden fra især 1870'erne, mens den traditionelle hvidtølsproduktion stagnerede. Væksten skyldtes både en stigende efterspørgsel fra en voksende og mere købedygtig bybefolkning, og at J. C. Jacobsens søn Carl - jævnsides med faderens bryggeri - opbyggede en stor produktion. Endvidere udviklede det nye bryggeri Tuborg sig fra 1880'erne til en alvorlig konkurrent til Carlsberg. Da produktionen af bayersk øl var meget mere kapitalkrævende end de øvrige ølsorter, satte de tre bryggerier Ny Carlsberg, Gamle Carlsberg og Tuborg sig hurtigt på ølmarkedet i hovedstaden.


Ny Carlsberg kommer til verden
Carl får mulighed for at brygge sin egen øl i en nyopført sidebygning til Carlsberg. Han kalder det for Ny Carlsberg. Carl forsøger at møde den stigende efterspørgsel efter øl ved at udnytte kapaciteten til det yderste og halvere bryggeprocessen. På blot 10 år overstiger salget på Carls bryggeri faderens på Gamle Carlsberg.


Familiestrid
Carl sælger sin øl under Carlsberg-navnet. Til hans fars store utilfredshed har den dog en en langt kortere lagringsproces. Dette starter en langvarig strid mellem far og søn. J.C. Jacobsen får sine advokater til at nægte Carl adgang til dele af bryggeriet og begrænser dermed hans lagerkapacitet. Han forsøger endda at få Carl til at ændre navnet på hans bryggeri og at sikre sig rettighederne til designet på etiketterne, så de ikke kan bruges af Carl, men Carl vil ikke følge faderens krav. De to forenes først kort før faderens død i oktober 1886.


Rendyrkning af gær
I 1883 udvikler professor Emil Christian Hansen en metode til at rendyrke gær, så man kan sikre en konsistent og høj kvalitet i ølbrygningen og med meget mindre spild. Han finder frem til, at gær kan kultiveres, isoleres og rendyrkes. Metoden ændrer gennemgribende den måde, der brygges øl på. Metoden til at rendyrke gær er en formue værd. I stedet for at holde metoden for sig selv, så beslutter J.C. Jacobsen sig for at dele opdagelsen med brygmestre over hele verden. Det revolutionerer kvaliteten på øl og den originale Carlsberg-gær bruges i al pilsnerøl, der brygges i dag.


pH-skalaen
I 1909 udvikler den danske kemiker Søren P.L. Sørensen, leder af Carlsberg Laboratoriums kemiske afdeling, pH-skalaen. Hans banebrydende forskning får en betydelig effekt på ølbrygning og videnskaben generelt. I dag er pH-skalaen standard for, hvordan vi bestemmer forskellige væskers syre/base indhold. Carlsberg Laboratorium er stadig den dag i dag en væsentlig bidragsyder til videnskabelig grundforskning.


1904: Den første Carlsberg pilsner  

Den danske arkitekt og kunstner, Thorvald Bindesbøll får til opgave at designe den etiket, som kommer til at tegne Carlsberg Pilsners udtryk helt frem til i dag. Samme år får Carlsberg som det første bryggeri i Danmark den ærefulde betegnelse Kongelig Leverandør til det Danske Hof. De naturlige ingredienser i øl bliver symboliseret på etiketten ved det ikoniske humleblad.


Kunst får en fremtrædende plads
Omgivelserne omkring bryggeriet var vigtige for både J.C. Jacobsen og Carl. Begge havde den overbevisning at smukke omgivelser ligesom højnede ånden. De ønskede at eksperimentere med nye arkitektoniske strømninger i opførelsen af deres industrielle bygninger og stræbte efter at skabe et æstetisk bryggeri.


Selv skorstenen var smuk
Carl ville gerne bevise, at en skorsten godt kunne være smuk, og i 1900 fik han opført Carlsbergs kendte snoede skorsten. Stjerneporten ved den originale indgang bærer symbolet for den 12-takkede stjerne, som er symbolet for Gamle Carlsberg. Elefantporten er i dag det mest kendte bygningsværk på grunden. Jacobsen valgte elefanten som symbol, fordi den symboliserede styrke og loyalitet, hvilket var et perfekt match til hans motto, der står over elefanterne - Laboremus Pro Patria (Arbejde for fædrelandet).


Carlsbergfondet

Ved faderens død i 1887 var Gamle Carlsberg blevet testamenteret til den grundforskningsfond, Carlsbergfondet, som var blevet etableret seks år tidligere.

Og i 1902 overdrog Carl Jacobsen sit bryggeri ved oprettelsen af Ny Carlsbergfondet

Og herfra var kursen lagt frem mod et egentligt fælles bryggeri, og antallet af forskellige konkurrerende øl fra de to bryggerier blev reduceret. 


1906 - Ny og Gammel Carlsberg fusionerer til Carlsberg Bryggeriet.

Carl bliver den første direktør på det samlede bryggeri. Han indfører pension og en 8-timers arbejdsdag.


Carl Jacobsen, som stiftede

Ny Carlsberg Glyptotek, da han skænkede sin private kunstsamling til københavnerne i 1899. Det var staten og kommunen, der stod for opførelsen af museet, som blev tegnet af Vilhelm Dahlerup og den senere tilbygning 1906 af Hack Kampmann. 

Glyptoteket som det så ud da det blev færdigt i 1897

De gigantiske øltønder lægges på køl

Carlsberg brænder ned i 1867

Carlsberg starter sin eksport alledere i 1868.

De første bryggervogn

Foto: 1906 - Fejring

Carlsbergs ikoniske indgangsparti 

Faxe bryggeriernes logo

med Vikingen Rollo

ROLLO, Kongen af Normandiet

Ølvognen fra FAXE
Bryggeriet blev etableret i 1901 af Conrad og Nicoline Nielsen som Faxe Dampbryggeri. Conrad Nielsen dør i 1914, Nicoline Nielsen viderefører bryggeriet. På det tidspunkt var det omdøbt til Fakse Bryggeri.

Stavemåde Fakse og Faxe blev brugt i flæng i annoncerne de første år.

Faxe Bryggeri lavede tre slags øl i begyndelsen; Hvidtøl nr. 1, 2 og 3.

Kun de to første blev flasketappet, da flasketapningen blev indledt i 1920erne.


Museets Ølvogn fra Faxe bryggeri

Da museets ølvogn(Bomvogn) først kom på gaden omkring år 1900, producerede Faxe bryggeriet dog kun mørkt hvidtøl, som solgtes til de handlende i Faxe by og nærmere omegn.

Man leverede også til de store godser på egnen, hvortil øllet bragtes i store træfade, som den der ses på ladet af vognen, og i mindre fade til gårdene, mens husmændene kunne nøjes med flasker.


Koralrev i 80 meters dybde

I 1936 begyndte bryggeriet at bore efter eget drikkevand til produktion af mineralvand og pilsnerøl. I 80 meters dybde fandt de et gammelt koralrev, hvor kildevandet var så rent og klart, som det kan blive. Koralrevet gav senere navn til bryggeriets sodavandsserie Koral, og kildevandet anvendes i alle deres produktioner.


Produktionen af bayersk øl begynder i 1938.

I flere år brugte Faxe et tårn som logo på deres Tower-øl og enkelte andre, blandt andet en Påske Hvidtøl.

Tårnet var Rollo tårnet der blev opført i 1938 på initiativ af J.P. Rasmussen. Ideen til tårnet opstod i 1937. Da havde man nemlig fået belæg for, at vikingen Rollo, faktisk stammede fra Faxe.

Tårnet var 25 meter højt og stod på den 76 meter høje Faxe Banke. Der skal have været en formidabel udsigt fra tårnet som kun fik lov at stå der i 12 år. Det var bygget på en lejet kalkgrund, på kanten af Faxe Kalkbrud. Da bruddet endnu en gang skulle udvides, så måtte tårnet opgives. Det skete i maj 1950.


Vikingen Rollo

Rollo var en vigtig nordisk vikingehøvding, som levede i årene omkring cirka 846-930. Han rejste sydpå og blev grundlægger af hertugdømmet i Normandiet, hvor hans efterkommere fortsatte med at have magten – hans tip-tip oldebarn Vilhelm Erobreren bemægtigede sig senere England og er dermed blandt stamfædrene til det engelske kongehus.

Rollo endte som storfyrste i Normandiet i 900-tallet, og det er ham som vikingen på faxe´s flasker skal forestille.


Faxe Bryggeri er i dag en del af Royal Unibrew.

Den 26. maj 1950 bliver dagen, hvor Pioner-Batallionen skal detonere det sprængstof, der skal få det til at synke i grus. Den første sprængning skete kl. 11.10 og derefter med mellemrum på 15-20 minutter indtil grundmuren var så perforeret, at den sidste sprængning kunne vælte tårnet, hvilket skete kl. 13.02.

Dermed var der sat et endeligt punktum for 12 år med et markant og meget kendt vartegn for Faxe – ROLLOTÅRNET.

Rollo stenen i Faxe