De kongelige

Prinsesse Marie i sin

Brandmajor-uniform

Bryllupsfoto, 1885

Buste af Prinsesse Marie på Langelinie i København.

Prinsesse Marie til hest, postkort fra 1909. Samme år dør hun af influenza. 

Hofdamevognen - Kongelig Omnibus fra 1889

Fabrikant: Henry Fife i København. 18 personers omnibus


Første ejer var kongehuset, Kong Christian IX (1818-1906) og Dronning Louise. Nuværende ejer: Jens Krarup Haubroe, Nordfeld Møn


Omnibussen blev bestilt hos kongelig karetmager Henry Fife, da kongefamilien manglede plads til den store famlilie når de skulle på tur.


Kongelig Omnibus kører igen efter 100 år

Af Henrik Haubroe


”Hofdamevognen” i omtale. Atten personers omnibus fra Fife, København. Kong Christian IX (1853-1906) og Dronning Louise samlede på Fredensborg Slot hele familien i sommermånederne i sidste halvdel af det attende århundrede.

Ægteparret var kendt som ’Europas Svigerforældre’. De to ældste døtre havde ægtet henholdsvis Prinsen af Wales og den russiske Tronarving, og to sønner var blevet konger i henholdsvis Grækenland og Norge. Børnene var opvokset i Det Gule Palæ i Amaliegade under beskedne forhold, mens deres far havde været chef for Hestgarden og deltaget aktivt i krigen 1848-50. På Fredensborg samledes de alle med børn og børnebørn, som færdedes trygt blandt den venlige danske befolkning.


Når Det kongelige Teater åbnede, og alle gerne ville være med, opstod der et problem. Mange ekvipager skulle til for at transportere herskaberne med følge fra slottet til jernbanestationen i Fredensborg. Lige så mange fra Hovedbanen i København til teateret. Når forestillingen var ovre, skulle der lige så mange heste til at bringe

alle hjem til Fredensborg. Derfor besluttede kongen sig for at bestille en ’Omnibus’ hos karetmager Fife, som allerede havde leveret fine kareter til den kongelige staldetat.


Karetmageren har rigtig nydt opgaven ud fra erkendelsen af, at er der hofdamer, vil der også være kavalerer, som derfor helst sidder oppe, hvor de kun kan se hestene. Det er de kommet til på Hofdamevognen. Da Kong Christian X (1912-47) døde kort efter anden verdenskrig sluttede også hestens æra. Alt hestetrukkent materiel, som havde betjent hoffet indtil nu, blev hjemkaldt til Christiansborg, hvor der var auktion i Ridehuset af en del ting.

Omnibussen fyldte for meget til at komme på museum og blev overladt til Gardehusarregimentet i Næstved. Her blev den meget populær hos de unge officerer og ved ’Ritmester Foreningens’ udflugter, hvor der aldrig var mangel på firspandskuske. Skiftende generationer havde andre behov, og en dag opstod ønsket om at få mere luft og udsyn?


Var det muligt at fjerne taget over Hofdamevognen, der var den rette tekniske beskrivelse af denne vogn, der ikke teknisk set kan betegnes som ’Omnibus’. I stedet blev det besluttet at bytte den ud med en åben Charabanc, og så stod ’Hofdamevognen’ i Nordfelds vognremise. 


Stege, 2017

Til tirsdagsmarked i Stege ville folkedanserforeningen gerne med endnu en gang, men ønskede denne gang at køre i vogn på turen. Så Hofdamevognen kom frem og Tom Jacobsen blev bedt om at stå for turen. Det skete med manér, med et spand, velparrede, ædle Frederiksborgheste, som i gamle dage på Fredensborg.

Tospand var valgt, for på tirsdagsmarked i Stege er der mange mennesker og boder på gaden. Steges festlige gader blev prydet med synet af, hvad der engang var højdepunktet i kørekomfort i tiden før, motorkøretøjer kom til. Ekvipagen udgik fra Stege Sukkerfabrik, som havde givet god plads for alt udstyret.

Kusk Tom Jacobsen sørger for at ekvipagen fremtræder i rette stil, så til dagen havde han allieret sig med tre grooms: Malene Roed, Marlene, Maj-brit Hansen og Trine Harhmann Christensen, der skiftevis prydede den høje buk i stilen med høje hatte og høje støvler med livré i sort og hvidt.

Prinsesse Marie´s hurtige brandmajor vogn

Prinsesse Marie´s slægtshistorie

Marie Amélie Françoise Hélène d'Orléans (født 13. januar 1865, død 4. december 1909 i København) var prinsesse af den franske kongeslægt Bourbon. Hun blev født og tilbragte den tidlige barndom i England, hvor familien var gået i eksil efter kong Louis Philippes detronisering. I 1871 kom hun med sin familie tilbage til Frankrig efter det andet kejserdømmes fald.


Gifter sig med Prins Valdemar

I 1885 blev hun med pavelig tilladelse gift med den danske prins Valdemar.

Alle europæiske fyrstehuse, bortset fra Preussen, er repræsenteret ved bryllupsceromonien på slottet i Chateau d´Eu. Efter brylluppet skriver Le Figaro; Politisk set er dette bryllup det mest brilliante og bemærkeselsværdige der har fundet sted i Frankrig siden Napoleon 1. giftede sig med Marie Louise i 1810.

Parret fik som bolig Det Gule Palæ i København og Bernstorff Slot, nord for byen.


Brandmajor og tatoveret prinsesse
Marie bliver hurtigt en kendt personlighed i Danmark. Som sømandskone lader hun et anker tatovere på sin ene skulder, hun rider rundt på en tyr i Bernstorffsparken, hendes hunde er så velernærede, at de triller mere end de går, og som udnævnt brandmajor forlanger hun at blive underrettet, hvis der er brand i København. Hendes tjeneste- brandmajorvogn står på Hestevognsmuseet i Stege.


Går sine egne veje

Efter sin ankomst til Danmark havde Marie som den første prinsesse, fået hoffets tilladelse til at færdes uden hofdame i hovedstadens gader.

Privat holdt hun af at omgive sig med kunstnere, og hun betragtede sig som bl.a. Bangs, skuespillerinden Emma Thomsens og forfatteren Otto Benzons trofaste ven. 

Marie var selv kunstnerisk anlagt, en ivrig amatørfotograf og maler. Hun udstillede separat på Charlottenborg i 1889 og på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1901 og 1902, og hun var medlem af Akademiet. Hendes værker var i 1903 med på Societé artistiques des Amateurs’ udstilling i Paris. 

Salgsindtægter fra hendes værker blev doneret til godgørende formål. Flere af hendes værker befinder sig i dag i danske og udenlandske samlinger.


Bannerfører for systemskiftet

Marie synes til tider at have være tæt ved at overtræde den norm, der bød, at ingen kongehusmedlemmer, monarken undtaget, måtte gøre sig politisk gældende. Hendes personlige valgsprog lød: “Qui qu’en grogne, je m’en mocque,” frit oversat: “Lad dem bare gøre vrøvl, jeg er ligeglad.”

Sammen med flere fra Christian 9.s nærmeste familie søgte hun med held at overbevise kongen om nødvendigheden af det politiske systemskifte i 1901, der førte til et Venstreministerium og en sejr for det folketingsparlamentariske princip. Året efter drev hun underhåndsagitation imod planen om afhændelse af De Dansk-Vestindiske Øer til USA.


Fransk og Dansk patriot

Trods sin tilpasning til dansk levevis og sin indsats for danske interesser forblev hun også fransk patriot. Efter hendes død tilskrev den franske presse hende en formodentlig overdreven diplomatisk indflydelse på indgåelsen af den fransk-russiske alliance i 1894 og hævdede, at hun også havde medvirket til bilæggelse af Frankrigs og Tysklands kolonipolitiske stridigheder i Marokkospørgsmålet i 1905. Marie hørte til inderkredsen omkring ØKs (Østasiatisk Kompagni) stifter H.N. Andersen. Hendes franske slægtsinteresser og kongehusets kom delvis på tværs af hinanden i forbindelse med ØKs engagement i Thailand, det daværende Siam. Med sine kosmopolitiske forbindelser leverede hun ØK tjenester, som næppe blev en hæmsko for sønnen prins Axels senere position i ØK.


Indførte bulldog til Danmark, og den første bil til kongehuset

Den første franske bulldog, vi med sikkerhed har kunnet spore i Danmark ejedes af prinsesse Marie, som havde fået hunden af sin fader, Hertugen af Orleans. Han havde betalt en fyrstelig sum på 1200 francs for den. Dronningen beskrev nærmere hundens besynderlige ydre: "Den fremstående underkæbe og dens firkantede hoved. Desuden at den viste sine undertænder, og at det var årsagen til at andre hunde angreb den

Selv om automobilerne begyndte at dukke op i København i begyndelsen af 1900-tallet, valgte kong Frederik 8. aldrig at anskaffe et automobil. Det var prinsesse Marie, der i 1907 købte det første automobil i det danske kongehus.


Populær prinsesse

Den fremmedartede prinsesse opnåede en stor folkelig popularitet. Hun døde uventet 44 år gammel, ramt af en ondartet influenza. Prins Valdemar lod hjemmet forblive urørt som den ramme, hustruen havde skabt om samlivet. Et resultat af en indsamling til hendes minde blev Sømandsforeningens hjem på Christianshavn, der i 1912 blev omdannet til friboligen Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enker.


 “Jeg synes at et Menneske i hvad som helst Stilling i Verden skal være sig selv og ikke lade andre affarve dem,” skrev hun 1896 til forfatteren Herman Bang.

Ejerne af Hofdamevognen, Henrik Haubroe og hans søn, Jens Haubroe. Foto; Sydtid, 2017

Kongelig Omnibus kører igen efter 100 år 

Indtoget i Stege Foto: Jens Haubroe

Prinsesse Marie´s vogn, som hun brugte som brandmajor.

Prins Valdemar og Prinsesse Marie´s residens, Bernstorff Slot.

Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømænds Enke, Christianshavn København

Prinsesse Marie fik den første Bulldog i Danmark.